GDPR Regler

Regler for billeder der bliver brugt på klubbens hjemmeside, Facebook og andre sociale medier.

For den grundlæggende privatlivspolitik for Sydfyns Mtb Klub henvises til: Sydfyns MTB klub | Privatlivspolitik

For billeder gælder følgende:

Harmløse billeder kræver ikke samtykke. Interesseafvejningsreglen giver jer mulighed for at offentliggøre almindelige, harmløse billeder uden samtykke.
Det kræver imidlertid, at personen på billedet ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.
Hvis I bruger billeder uden samtykke kræver det også, at I tager særligt hensyn til børn, unge og brugere, som måske ikke kan vurdere konsekvenserne af, at I offentliggør et billede af dem.
Datatilsynet oplyser på deres hjemmeside, at billeder optaget under en forenings aktiviteter, som udgangspunkt godt kan offentliggøres uden samtykke.
Det betyder, at billeder af jeres medlemmer, frivillige eller brugere ofte – men ikke altid – kan offentliggøres uden samtykke.
Hvis I vurderer, at billedet ikke er et harmløst, så kan I stadig godt offentliggøre det, men så kræver det, at I får samtykke fra personen på billedet.
Det kan nemlig opleves krænkene, hvis I beslutter jer for at bruge et billede af en bruger i forbindelse med markedsføring af en aktivitet eller et arrangement.
Hvis I vil offentliggøre billeder af jeres frivillige, medlemmer, brugere eller andre genkendelige personer, skal I informere dem om, hvordan I vil bruge billederne.
Det giver dem, der optræder på billederne mulighed for at give udtryk for deres holdning, før I offentliggør dem. Det skal I også gøre i situationer, hvor I ikke indhenter samtykke.
Vi anbefaler, at I respekterer, hvis en person ønsker billeder og/eller oplysninger om dem selv fjernet fra jeres hjemmeside, sociale medier mv.

Kilde: GDPR: Nye regler gør det nemmere at bruge portrætfotos  | Frivillighed.dk

Opdateret: 12-01-2021